Få med licensen till ny pc

Vid byte till ny pc ställs man inför två utmaningar. Den ena är att få över alla filer och inte minst program till den nya maskinen. Och skulle man ha en så kallad retail-licens som man kan använda på flera olika maskiner tillkommer problemet med att få över licensen. En retail-licens innebär att du får byta hårdvara, men du får inte ha den Windows-licensen på mer än en maskin åt gången. 

Enklaste sättet kan vara att använda ett överföringsprogram som till exempel PC Mover. Den för över alla program som är kompatibla med den nya maskinens hårdvara. PC Mover gör det den ska om än långsamt. Därutöver är den kanske något dyr. Det kostar cirka 600 kronor att köpa en engångslicens. Många tycker att det är värt pengarna. Vid en nyinstallation av Windows innebär det mycket arbete att installera program på nytt. Dessutom tillkommer problemen med licenser på de programmen. Kanske man inte får ha programmet på mer än en enhet. Alla licenserkoder behöve man också ha koll på. 

Här ska jag ta upp ett annorlunda sätt som kort ser ut så här. 

  1. Installera Windows som en ny Windows.
  2. Klona huvudpartitionen från den gamla Windows-hårddisken, oftast C:\, till den nya hårddisken. 

Installera Windows 10 på den nya maskinen. Hoppa över delen i början där du ska ange produkt-nyckeln. Vi hoppas nämligen att vi ska kunna föra över licensen från den gamla pc:n till den nya. Se till att partition C:\ är minst lika stor som på den gamla hårddisken. Är C:\-partitionen inte det kan du starta diskmgmt.msc genom att trycka på Windows-knappen + R. Skriv diskmgmt.msc och tryck enter. Sen kan du förhoppningsvis krympa partitionen på den gamla disken. Sen kan det ju vara omvänt: partitionen är för stor på den nya disken. Då kan man krympa den. Här visar jag hur det kan se ut. Det går som ni ser att förstora volymen också. Fungerar det inte har Linux verktyg som kan göra jobbet. 

ntfsclone

När det är klart kopplar du ur den gamla maskinens hårddisk och sätter den i den nya maskinen, t ex med en sata-usb-adapter. Starta den nya maskinen med en usb-pinne med Linux installerat. Gå till terminalen och kör kloningen. 

# ntfsclone --overwrite /dev/nvmen0p3 /dev/sdb2

Observera att här är den gamla hårddisken nämnd sist, dvs /dev/sdb2. Andra Linux-program i terminalen har ofta källan först och målet sen. Men av någon anledning har ntfsclone tvärtom. Så observera detta noga. Annars går det illa. Jag rekommenderar också att göra en systemavbildning på den gamla Windows-disken allra först för säkerhets skull. 

Det kommer mera... snart

Föregående sida: Hantera bokning i Wordpress Nästa sida: Guider inom nätverk