Packa upp olika sorter

Ibland vill man packa upp en komprimerad fil till en särskild mapp direkt. Här gör vi det med en tar.gz-fil

# tar -xvzf wordpress-5.1.1-sv_SE.tar.gz -C /var/www/

Tricket är att använda parametern -C och därefter ange var man vill packa upp filerna; alltså i /var/www/

Ofta bildas en undermapp, och så också i det här fallet. Allt packas upp i /var/www/wordpress/

Packa upp tar.bz2-filer så här:

# tar -xf pdfedit-0.4.5.tar.bz2