Användbara terminalverktyg

Problem: någon process hindrar dig från att t ex avmontera en hårddisk. Kolla på bilden nedan!

busy1

# lsof | grep /run/media/ingemar/CENTOS 7 X8

Ovanstående ska lösa detta. Kan vara att du måste använda bakåtstreck för att kunna visa CENTOS osv eftersom terminalen inte gillar mellanslag.

Du kan också prova fuser.

# fuser -m /run/media/ingemar/CENTOS 7 X8

För att se processnumret för ett program kan du använda pgrep så här:

# pgrep –l ‘^firefox$’

Och sen kan man döda processen (i det här fallet Firefox) med följande kommando:

# killall 2591

Ett problem som kan irritera är när man vill byta katalog, eller visa innehållet i någon fil, och det har mellanslag eller något annat som hindrar en från att använda kommandot ls eller cd. Då behöver man veta hur man kan gå runt det. Följande bild klarlägger hur man ska göra.

mellanslag

För att få reda på ip-adressen går det att använda programmet curl.

 ipinfo

Det finns andra sätt att använda curl för att få reda på ens eget ip-nummer, men det räcker med ett kommando.

Om du tillfälligt vill öppna ett paketförråd för att installera ett paket från det kan du använda följande kommando i Fedora.

  # yum --enablerepo=remi install package

Om något blir fel kan man använda historiken och sedan nollställa en installering, dvs återgå till tidigare versioner.

# dnf history

Och när man ser vilken som är den man vill man vill backa på använder man det numret. Helst den senaste förstås.

# dnf history undo 50